Iran.

Facts

The Islamic Republic of Iran

 

Country Code: IR

Area (km2) 1,648,195

Capital: Tehran

GMT - Time: GMT + 3.5 hours

Population: Approximately 81.8 million.

GDP per capita in USD (PPP): 17,293 (2014)

Business Language: English, French, German

Dimensions and weight: The metric system

 

Other information:

Iran is included in the Norwegian GSP system

 

Betaling

Her kommer fortløpende oppdateringer om betaling ettersom bankene får erfaringer fra nye transaskjoner i lys av sanksjonslettelsene implementert 16. januar 2016.

 

Generelt om betaling.

 

Myntenhet

1 rial = 100 dinars.

 

Valutakode

IRR.

 

Vanlig faktureringsvaluta

EUR. USD kan ikke benyttes lenger.

 

Valutakalkulator

Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser.

 

Landrisiko 

Risikogruppe 6, OECD. Tendens: Positiv.

 

Korrupsjonsindeks

Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 27 (2015). Tendens: Stabil.

 

Kredittinformasjon 

Kredittinformasjon er lite tilgjengelig. Regnskapsinformasjon er konfidensiell og kan bare fås om den offentliggjøres av den aktuelle bedriften.

Det finnes to opplysningsforetak som kan formidle kredittinformasjon på iranske foretak; Kompass og Iran Credits Scoring.

 

Åpen regning 

Skjerpede amerikanske og europeiske sanksjoner begrenser internasjonale bankers betalingstransaksjoner med Iran. Visse betalinger kan imidlertid fortsatt utføres, for eksempel i form av forskuddsbetalinger. Kontakt din norske bank for mer informasjon.

 

Dokumentinkasso 

Skjerpede amerikanske sanksjoner begrenser internasjonale bankers betalingstransaksjoner med Iran. Norske banker sender for tiden ikke dokumentinkassooppdrag til Iran. Kontakt din norske bank for mer informasjon.

 

Remburs 

Skjerpede amerikanske sanksjoner begrenser internasjonale bankers betalingstransaksjoner med Iran. Norske banker aviserer for tiden ikke remburser åpnet av iranske banker. Kontakt din norske bank for mer informasjon.

 

Garantier 

Skjerpede amerikanske sanksjoner begrenser internasjonale bankers betalingstransaksjoner med Iran. Norske banker stiller per dato ikke ut nye garantier til iranske motparter. Kontakt din norske bank for mer informasjon.

 

Kredittforsikring 

I utgangspunktet meget vanskelig å få kredittforsikring.

 

GIEK Kredittforsikring: Stengt.

Atradius: Stengt.

Euler Hermes: Stengt.

 

Morarente

Morarente er forbudt etter islamsk lov. Til tross for dette forekommer det i Iran både renter og morarenter i finansielle avtaler.

 

Påminnelses- og inkassorutiner 

Etter skriftlige krav og telefonsamtaler kreves skriftlig autorisasjon fra fordringshaver for at en representant for kreditor skal kunne underrette skyldner.

 

Annen sikkerhet 

Pantsetting av løsøre som er i kjøperens besittelse tillates etter iransk lov. Pantsettingen skal registreres og et dokument opprettes ved hjelp av en Notarius Publicus.

 

Foreldelsesfrist 

Bestemmelsene om foreldelsesfrist er i prinsippet avskaffet. Men visse domstoler legger fremdeles en femårsfrist til grunn når det gjelder kommersielle fordringer.

 

Rettslig oppfølging

Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Iran om iverksetting av privatrettslige dommer.

 

Iran har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

 

Veksel

Forekommer.

 

Annet

Det foreligger både FN og EU-sanksjoner mot Iran. Norske banker krever bekreftelse fra eksportøren på at handelen ikke medfører brudd på FNs regler. Brudd på etterfølgelse av sanksjoner kan medføre fengsling. Kontakt alltid norske myndigheter i forkant.

 

Adresser

Irans representasjon i Norge:

Den Islamske Republikken Irans Ambassade

Drammensveien 88 E

0244 Oslo

 

Telefon:  23 27 29 60

Telefax: 22 55 49 19

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hjemmeside

 

Norges representasjon i Iran:

Royal Norwegian Embassy 

No. 201 Dr. Lavasani St. (Ex. Farmanieh St.)

Corner of Sonbol St.

Tehran

 

Telefon: + 98 21 2229 1333

Telefax: + 98 21 2229 2776

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hjemmeside

 

 

 

Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

 

 

World Trade Organisation: Observatør                    

World Customs Organisation: Ja  

Verdensbanken:Ja  

Det Internasjonale Pengefond: Ja  

Forente Nasjoner: Ja  

OECD: Nei  

Do you have a question?

Contact Us Now : info@norway-iran.com

Email

info@norway-iran.com

Address

Norway,Oslo

Contact Us

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message